Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Dit bericht betreft alleen de gemeente Brummen!

De gemeente Brummen heeft na uitgebreid testen besloten om per aanbieder 301-berichten aan te leveren. Uiterlijk op 13 maart 2017 zijn alle 301-berichten aangeleverd aan onze zorgaanbieders. Meer informatie leest u in de bijgevoegde brief.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe