Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

De input van de fysieke marktconsultatie is verwerkt en is beschikbaar op Negometrix. U heeft tot 19 april 11:59 om via de Vraag & Antwoord module aan te geven of onze duiding van uw opmerking juist is. De vragen/suggesties zijn per tafel geordend.

Op 19 april om 12:00 sluit de marktconsultatie en worden alle gestelde vragen en geopperde suggesties integraal behandeld. De uitwerking en/of reacties op alle gestelde vragen en/of suggesties worden op 19 mei a.s. gepubliceerd.

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe