Cliënten maken soms tijdelijk geen gebruik van hun beschermd wonen plek vanwege vakantie, ziekenhuisopname of kortdurende detentie.

Als dit kortdurend is, willen we graag dat de plek beschikbaar blijft i.v.m. de continuïteit van zorg en het traject (en daarmee het behalen van de doelen die zijn gesteld).

Wij zijn daarom bereid toe te staan dat een cliënt 4 weken per jaar geen gebruik maakt van zijn/haar plek vanwege de genoemde redenen in de eerste alinea. In hoge uitzondering en na overleg is er maximaal, eenmalig 2 weken verlenging mogelijk op hiervoor genoemde afspraak.

Afwezigheid langer dan 1 week dient gemeld te worden aan het team binnen de gemeente die verantwoordelijk is voor de afgegeven indicatie.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe