In de Raamovereenkomst is opgenomen dat het tarief per Bouwsteen een vaste vergoeding betreft voor het uitvoeren van de dienstverlening die hoort bij die Bouwsteen.

Van verschillende aanbieders hebben wij de vraag gekregen of zij cliënten kunnen vragen om een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld koffie, maaltijden, of voor de aanschaf van knutselmateriaal dat tijdens activiteiten van de dagbesteding wordt gebruikt.

Het in de Raamovereenkomst opgenomen tarief is een All-in tarief. Van de aanbieders wordt verwacht dat zij de dienstverlening van de betreffende Bouwsteen uitvoeren, inclusief alle daarbij te verlenen werkzaamheden en activiteiten, reis- en verblijfskosten. De cliënt betaalt aan het CAK een eigen bijdrage. Zodra er sprake is van andere bijdragen naast de eigen bijdrage aan het CAK, is er sprake van cumulatie van eigen bijdrage. Omdat alleen via het CAK cumulatie van eigen bijdrage wordt voorkomen, zijn bijdragen buiten het CAK om niet toegestaan.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe