Gemeenten zijn per 2020 verantwoordelijk voor de aanlevering van gegevens met betrekking tot de eigen bijdrage aan het CAK. De verplichtingen in de raamovereenkomst richting aanbieders voor het aanleveren van deze informatie zal worden geschrapt. Hierover volgt later meer.

Per 2020 is de bijdrageperiode niet meer vier weken, maar een maand. In het landelijke administratieprotocol is o.a. opgenomen dat de declaratieperiode voor Wmo-aanbieders wijzigt van vierwekelijks naar maandelijks. In artikel 7 van de raamovereenkomst hebben de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe reeds op deze ontwikkeling geanticipeerd:
Art. 7.12 Er dient voor de factureringsperiode aangesloten te worden bij de zorgperiode van het CAK. Wanneer dit standaard een maand wordt, dan wijzigt de periode van vier weken in een maand.
 
Ter voorbereiding op de komende veranderingen worden regiobijeenkomsten gehouden voor gemeenten en zorgaanbieders. De regiobijeenkomsten worden georganiseerd door VWS, VNG, CAK, Inlichtingenbureau en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Zorgaanbieders die interesse hebben kunnen zich opgeven voor één van de informatiesessies.
 
Informatie en aanmelden

Klik hier voor het programma, de opzet van de workshops en om u aan te melden voor één van de regiobijeenkomsten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe