De individuele gemeenten moeten voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen aantonen dat de door het Rijk ontvangen middelen juist zijn besteed.

In de Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo (annex III 4B) en de raamovereenkomst Jeugdhulp (annex III, paragraaf 4C, lid 5), is vastgelegd dat de aanbieder op verzoek van gemeenten gegevens aanlevert ten behoeve van de gemeentelijke jaarverantwoording. Gemeenten volgen hier het landelijk accountantsprotocol 2018 voor de financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet.

Een financiële verantwoording is niet altijd nodig. In onderstaand bericht leest u wanneer gemeenten een verantwoording van u verwachten.

De verantwoordingen en controleverklaringen verstuurt u naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U hoeft géén kopie naar de betreffende gemeente(n) te sturen.

Aanlevertermijnen

Voor de verantwoording gelden de volgende aanlevertermijnen:

• Declaraties over 2018 ontvangen we graag vóór 1 februari 2019
• Financiële productieverantwoording: vóór 1 maart 2019
• Controleverklaring: vóór 1 april 2019

Format en aanlevering

Naar het format productieverantwoording Wmo en Jeugdwet.

De verantwoordingen en verklaringen volgens het landelijke accountantsprotocol dienen voor de genoemde termijn te zijn verstuurd naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Let op, u hoeft géén kopie naar de betreffende gemeente(n) te sturen.

Geen verantwoording nodig conform landelijk accountantsprotocol voor contract MO/BW.
De centrumgemeente Apeldoorn streeft ernaar om de “levering” van zorg (verantwoorde kosten vanuit zorginstellingen) over 2018 door het uitvoeren van een (steekproefsgewijze) enquête bij cliënten MO/BW. Hierdoor is geen verantwoording nodig conform het landelijk accountantsprotocol. De gemeente Apeldoorn neemt indien nodig zelf contact op met betreffende aanbieders voor meer informatie over (volledigheid van) de verantwoorde kosten.

Accountantscontrole gevraagd boven €125.000 Jeugd en Wmo

Aanbieders met een opgesomde regionale omzetwaarde hoger of gelijk aan €125.000 dienen hun accountant opdracht te geven om de productieverantwoording te controleren, te waarmerken met een handtekening en te voorzien van een getekende controleverklaring. De accountant hanteert hierbij het Algemeen Accountantsprotocol Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018. Aanlevering geschiedt volgens het bijhorende Model Productieverantwoording (Wmo/Jeugd).

Hoe bepaalt u of uw regionale omzet boven de grens van €125.000 is?

De omzet voor de Jeugdregio bepaalt u door de omzet op te tellen van de volgende gemeenten:
Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

De regionale omzet voor Wmo bepaalt u middels de opgetelde omzet voor de gemeenten:
Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en Voorst.

De omzet van de gemeente Apeldoorn telt niet mee, omdat deze gemeente de “levering” van zorg (verantwoorde kosten vanuit zorginstellingen) over 2018 door het uitvoeren middels een (steekproefsgewijze) enquête bij cliënten. De gemeente Apeldoorn neemt indien nodig zelf contact op met betreffende aanbieders voor meer informatie over (volledigheid van) de verantwoorde kosten. Een productieverklaring en controleverklaring is voor de gemeente Apeldoorn niet nodig.

Verantwoording Wmo bij regionale omzet minder dan €125.000

Voor de WMO geldt dat bij een regionale omzet van minder dan €125.000 wel een getekende productieverantwoording moet worden ingediend voor de gemeenten:
Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en Voorst.

Een controleverklaring is niet nodig.

Individuele gemeenten kunnen aanbieders ondanks deze ontheffing alsnog verzoeken om een aanvullende vorm van verantwoording, indien de omzet binnen één gemeente de grens voor materialiteit overschrijdt. De betreffende gemeente neemt in dit geval zelf contact met u op. Dit geldt ook voor de gemeente Apeldoorn.

Wanneer via een andere opdrachtgever dan onze regio wel verplicht bent om een controleverklaring op te stellen, dan ontvangen wij deze graag ook.

Verantwoording Jeugd bij regionale omzet minder dan €125.000

Voor jeugd geldt dat bij een regionale omzetwaarde van minder dan €125.000 dat aanbieders zijn ontheven van de verplichting van het indienen van productieverantwoording en een controleverklaring.

Individuele gemeenten kunnen aanbieders ondanks deze ontheffing alsnog verzoeken om een aanvullende vorm van verantwoording, indien de omzet binnen één gemeente de grens voor materialiteit overschrijdt. De betreffende gemeente neemt in dit geval zelf contact met u op. Dit geldt ook voor de gemeente Apeldoorn.

Wanneer u via een andere opdrachtgever dan onze regio wel verplicht bent een productverantwoording en/of controleverklaring op te stellen, dan ontvangen wij deze graag ook.

Jeugd – specifiek voor LTA-aanbieders

Zorg onder het LTA wordt meegenomen in de regionale productieverantwoording. Indien u als LTA-aanbieder geen regionaal raamcontract heeft, maar wel de regionale omzetgrens €125.000 overschrijdt, vragen wij een controleverklaring aan te leveren via de VNG.

 

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe