In januari 2022 is er een publicatie geweest van de gemeente Deventer over het voornemen tot publicatie van de open house procedure voor Wmo aanbieders. Onderdeel van de procedure zijn de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen. De tarieven zijn in de publicatie opgenomen en gevraagd is hierop een onderbouwde reactie te geven.

De gemeente heeft een aantal reacties ontvangen die aanleiding hebben gegeven tot het bezien van de gepubliceerde tarieven. De gemeente wil dat zorgvuldig doen. Dit kost meer tijd dan verwacht waardoor de publicatie van de open house procedure nog niet heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat publicatie half mei 2022 zal plaatvinden via aanbestedingskalender.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe