Deventer wil graag inzicht in het functioneren van haar gecontracteerde aanbieders, zonder direct een diepgaand onderzoek te hoeven starten. Om die reden zullen de toezichthouders met ingang van 01-01-2022 gebruik gaan maken van zogenoemde quickscans.

De quickscan is een minder diepgaand onderzoek dan de signaal gestuurde reguliere onderzoeken. De toezichthouders zullen ZIN aanbieders benaderen om een dergelijk gesprek te plannen.

In dit gesprek stellen de toezichthouders u een aantal vragen en bekijken samen met u een aantal zaken.Een quickscan zal ongeveer 4uur in beslag nemen. De quickscan is in principe op locatie, maar de toezichthouder kan anders besluiten.

Volledigheidshalve willen wij u erop wijzen dat u vanuit de raamovereenkomst verplicht bent om mee te werken.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe