De gemeente Deventer heeft besloten om de Wmo tarieven voor 2022 te herzien. Deze zijn tot stand gekomen op basis van de uitgangspunten uit de Raamovereenkomst Wmo 2019.

 Voor gemeente Olst-Wijhe geldt dat alleen het tarief voor het product ‘ondersteuning bij een schoon huis’ van toepassing is. Alle overige producten zijn voor Olst Wijhe beëindigd per 1 januari 2021.

Bekijk de productcoderingstabel voor 2022 met de Herziene tarieven.
Ook is deze terug te vinden via de logo’s van de gemeenten onder het kopje ‘Uw factuur aanbieden’.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe