Wij willen u er aan helpen herinneren, dat u:

De verantwoordingen en verklaringen levert u aan volgens het Format productverantwoording Wmo. In de Notitie accountantscontrole corona compensatie vindt u nadere informatie voor de verantwoording en rol van de accountant betreffende de corona-compensatie in het sociaal domein. De notitie onderscheidt 3 sporen.

Voor verder informatie als uitleg verwijzen u naar ons eerdere nieuwsbericht op 9 februari 2021; Verantwoordingseisen Wmo 2020 en Corona

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe