Let op: er is een toevoeging voor de verantwoording Deventer.
In onderstaand bericht leest u welke verantwoording van u wordt verwacht.

De gemeenten moeten jaarlijks aantonen dat gelden bedoeld voor de Wmo juist zijn besteed. In de raamovereenkomst is vastgelegd dat aanbieders gegevens aanleveren volgens het landelijk accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet. De verantwoording is in verband met de coronamaatregelen dit jaar iets anders dan u gewend bent.

In de Notitie accountantscontrole corona compensatie vindt u nadere informatie voor de verantwoording en rol van de accountant betreffende de corona-compensatie in het sociaal domein. De notitie onderscheidt 3 sporen:

  • spoor 1 de geleverde productie
  • spoor 2 de afspraken coronacompensatie
  • spoor 3 verantwoording coronacompensatie

Spoor 1 Geleverde productie
Voor de geleverde productie kunt u gebruik maken van de reguliere productieverantwoording met het bijbehorende landelijke protocol. Uitgangspunt is dat in de productieverantwoording alleen geleverde zorg wordt opgenomen, op basis van een toewijzing. Dit kan ook een alternatieve vorm van zorglevering zijn die past binnen de raamovereenkomst, of wanneer de gemeente met de zorgverlening heeft ingestemd (schriftelijk). 

Graag ontvangen wij van u:

  • uiterlijk 28 februari de voorlopige productieverantwoording en
  • uiterlijk 31 maart 2021 de definitieve productieverantwoording, inclusief controleverklaring wanneer de landelijke jaaromzet groter is dan € 125.000.
    U kunt deze per e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

    Brengt u geen wijzigingen meer aan op de voorlopige productieverantwoording? Stuur dan een bevestiging per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarin u vermeldt dat de voorlopige productieverantwoording de definitieve productverantwoording is.

De verantwoordingen en verklaringen levert u aan volgens het Format productverantwoording Wmo.

Spoor 2 afspraken Coronacompensatie
De coronacompensatie voor zorgaanbieders bestaat uit omzetgarantie en meerkosten.

Voor de omzetgarantie voor de periode maart tot en met juni 2020 zijn al eerder afspraken gemaakt over de hoogte en de wijze van factureren. Hierbij is de landelijk regeling als basis gehanteerd. Voor de meerkosten sluiten wij ook zo veel mogelijk aan bij de landelijke regeling. Voor meerkosten die u factureert, gebruikt u het Format meerkosten distributie. Het ingevulde format inclusief de factuur stuurt u vóór 28 februari aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Nadere informatie over het vergoeden van meerkosten Corona leest u via Uitleg meerkosten corona regeling. U vindt hierin informatie  over de regeling; welke kosten wel / niet vergoed kunnen worden; de bewijsstukken die u dient te overleggen en de beoordelingscriteria van de gemeente. Ook vindt u hierin meer informatie over de 1,5 meter dagbesteding. Dit is een aparte regeling.

Voor afspraken met betrekking tot Olst Wijhe mailt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


In maart 2021 beoordeelt de gemeente de ingediende meerkosten conform de landelijke regeling met als doel om uiterlijk 31 maart overeenstemming met u te bereiken over de hoogte van de meerkosten.

Spoor 3 Verantwoording corona compensatie
De zorgaanbieder neemt bij de jaarrekening 2020 een bijlage op, volgens de richtlijnen uit de Notitie accountantscontrole corona compensatie. Hierin maakt de zorgaanbieder aan de hand van specifieke analyses en kengetallen aannemelijk dat hij niet overgecompenseerd wordt door de corona-compensatie over het geheel van de domeinen waarin de zorgaanbieder actief is. Dit geldt voor de zorgaanbieders met de landelijke jaaromzet groter dan € 125.000.
Zie de belangrijkste vragen en antwoorden over de verantwoording, de FAQ aanpak controle sociaal domein 2020, op de website van I-sociaal.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe