De sociale teams zoals ze nu zijn, houden per 1 januari 2021 op te bestaan. Ze worden vanaf dat moment georganiseerd in Toegang en team Preventie.

Nieuwe vorm

De Toegang voor de WMO wordt binnen de gemeente Deventer georganiseerd. Daar komen de aanvragen binnen en wordt beoordeeld of een maatwerkvoorziening wenselijk of noodzakelijk is. Contact daarover met de zorgaanbieders gebeurt op dezelfde manier als nu het geval is. Toegang zal ook zichtbaar blijven in de wijken van Deventer. Inwoners kunnen hun aanvraag voor de WMO in 2021 op eenzelfde manier doen als nu, dat verandert vooralsnog niet.

Blijvende kwaliteit

In veel gevallen verandert de contactpersoon voor een cli├źnt, we sturen op continu├»teit van dienstverlening en kwaliteit en verzorgen daarom een warme overdracht tussen de contactpersonen. En we vertrouwen op jullie. De partners die nu deelnemen aan de sociale teams vanuit preventie gaan intensiever hun preventietaken oppakken.

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe