Alle contractanten zijn inmiddels individueel geïnformeerd. Via deze weg plaatsen wij een korte samenvatting.

De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe hebben besloten om de raamovereenkomst Wmo 2019 op grond van artikel 3.2 te verlengen tot en met 31 december 2021 met in achtneming van enkele wijzigingen en voorwaarden. Deze zijn als volgt:

  1. De overeenkomst met gemeente Deventer en gemeente Olst-Wijhe wordt gecontinueerd voor alle maatwerkvoorzieningen tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de maatwerkvoorzieningen genoemd onder 2.b.
  2. De huidige raamovereenkomst biedt de mogelijkheid om als individuele gemeente producten niet te verlengen. Van die mogelijkheid heeft de gemeente Olst-Wijhe gebruik gemaakt:
    a. De gemeente Olst-Wijhe blijft gebruik maken van de maatwerkvoorziening “Ondersteuning bij een schoon huis”;
    b. Alle ‘overige’ maatwerkvoorzieningen zijn door gemeente Olst-Wijhe beëindigd per 1 januari 2021.
  3. De verlenging van de raamovereenkomst WMO 2019 geldt enkel voor aanbieders die voldoen aan de gestelde eisen in de raamovereenkomst.

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe