Op 27 september 2020 om 23.59 uur sluit de 8e inschrijfperiode voor de Raamovereenkomst Wmo 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

Nieuwe inschrijvingen worden in de week van 28 september beoordeeld. Als u aanvullende vragen ontvangt op maandag 5 oktober 2020, dan heeft u tot uiterlijk zondag 11 oktober 2020 om 23.59 uur gelegenheid om de aangepaste documenten/bewijsstukken inclusief eventuele antwoorden op gestelde vragen of opmerkingen op constateringen in te dienen via de berichtenmodule van Aanbestedingskalender.nl. Dit is een fatale termijn. Mocht uw aanmelding op dat moment nog niet voldoen aan de vereisten dan komt u niet voor verdere beoordeling in aanmerking en wordt u uitgesloten. Vanzelfsprekend heeft u dan de mogelijkheid om na 9 november 2020 opnieuw in te schrijven. Uw inschrijving wordt dan na 27 december beoordeeld.

De gemeenten streven er naar om uiterlijk op 19 oktober 2020 bekend te maken aan wie er voorlopig gegund wordt. Definitieve gunning vindt plaats na ondertekening van de Raamovereenkomst Wmo 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, waarna u per 1 november 2020 ondersteuning kunt bieden.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe