Het CAK int de eigen bijdrage Wmo. Door een technisch probleem in het systeem van het CAK hebben klanten vanaf 1 januari 2020 nog geen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen.

Zoals het er nu uitziet gaat het CAK vanaf september/oktober facturen sturen naar Wmo klanten. Over de maanden april en mei hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald vanwege corona.

Wat betekent dit

Klanten ontvangen in september of oktober een verzamelnota vanaf 1 januari 2020.

De eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand. Dit betekent dat klanten over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,- betalen.

Betalingsregeling

Een klant kan altijd een betalingsregeling met het CAK afspreken. Hij belt daarvoor naar het CAK via telefoonnummer 0800 1925.

Meer informatie is te vinden op www.hetcak.nl/wmo2020

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe