Bent u aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodregeling SET COVID-19 2.0.

Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een vervolgregeling ingericht bedoeld voor aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg. Wilt u investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodregeling SET COVID-19 2.0.

Meer informatie over deze regeling en de aanvraag vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe