Op 1 mei werd voor Deventer en Olst Wijhe een omzetgarantie van kracht. Een maandgemiddelde dat in eerste instantie vanaf 1 maart tot 1 juni gebruikt kon worden. Dit met als doel acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren.

De gemeenten Olst Wijhe en Deventer hebben besloten deze omzet garantie te verlengen tot 1 juli.

Van aanbieders vragen wij blijvend een inspanning om invulling te geven aan de indicatie en het maatwerk (weer) mogelijk te maken. Voor cliënten die hier nog van afzien ondersteuning op alternatieve wijze in te zetten, zodat zij op een andere wijze geholpen worden. Daarmee wordt de eventuele omzetdaling beperkt.

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe