Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft via een Kamerbrief d.d. 28 mei de volgende informatie gedeeld.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft een kader vastgesteld voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Hierin wordt een getrapt advies gegeven:

  1. als de passagiers COVID-19-klachten heeft, dan wordt afgezien van vervoer voor dagbesteding;
  2. voor de rit wordt zo goed mogelijk gecheckt of de passagier klachtenvrij is (triage). Deze check kan mogelijk worden gedaan met de hulp van ouders of zorgprofessionals van de instelling en/of dagbesteding;
  3. waar mogelijk wordt tussen de passagiers en de chauffeur 1,5 meter aangehouden;
  4. als dat niet mogelijk is, wordt op een verkeersveilige manier een fysieke afscheiding geplaatst tussen de chauffeur en de passagiers;
  5. indien dat niet mogelijk is, draagt de chauffeur een chirurgisch mondneusmasker (en wordt gehandeld conform de in de laatste alinea beschreven werkwijze).

Dit getrapte advies wordt hier passend geacht vanwege een stapeling van risicofactoren bij het vervoer van personen van en naar een dagbesteding; een suboptimale triage van de passagiers, de mogelijke kwetsbaarheid van de chauffeur, de relatief kleine ruimte in het vervoersmiddel, de gemiddelde duur van de ritten en vanwege de soms moeilijk te instrueren passagiers en hun kwetsbaarheid.

Meer informatie leest u in de bijlage.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe