Het is al enige weken geleden dat wij allemaal zijn omgeschakeld naar een andere werkwijze met elkaar. Veel aanbieders zijn overgegaan op het bieden van digitale ondersteuning bij activiteiten daginvulling aan cliënten.

De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe hebben destijds aangegeven dat creatieve vormen van ondersteuning mogelijk waren.

Vorige week hebben wij u bericht over de mogelijkheden in de tegemoetkoming van omzetderving. In deze berichtgeving is ook aangegeven dat wij van aanbieders verwachten dat zij zoveel mogelijk toch de oorspronkelijke omzet proberen te realiseren. Dit houdt concreet in dat wij voor de ondersteuning bij activiteiten daginvulling ook weer verwachten dat dit fysiek kan gaan plaatsvinden binnen de creatieve mogelijkheden en RIVM richtlijnen die er zijn.

Lees in de richtlijnen die landelijk zijn bepaald hoe deze ondersteuning in deze tijd kan plaatsvinden.

De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe zijn voornemens om alle cliënten die ondersteuning bij activiteiten daginvulling ontvangen te berichten dat er weer mogelijkheden zijn om de ondersteuning fysiek te ontvangen omdat er binnen de RIVM richtlijnen op de locaties daar mogelijkheden voor zijn. Op deze manier hopen wij de angst die velen hebben te doorbreken. Wij zijn namelijk van mening dat alle cliënten een dergelijke voorziening hebben omdat ze dit ook daadwerkelijk nodig hebben. Wij maken ons dus zorgen over het ontbreken van deze ondersteuning voor deze mensen.

Dit bericht is bedoeld om u vooraf te informeren, zodat u kunt aangeven aan elke cliënt hoe hij weer bij u kan komen.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe