We zien een bijzondere inzet van aanbieders op de continuïteit van ondersteuning voor hun clienten. Wij waarderen dit en willen aanbieders hierin ondersteunen.

Om die reden zijn er afspraken gemaakt over een omzetgarantie. Een maandgemiddelde dat in eerste instantie tot 1 juni gebruikt kan worden.
Van aanbieders vragen wij blijvend een inspanning om de ambulante ondersteuning en dagbesteding (weer) mogelijk maken.

Om gebruik te kunnen maken van de omzetgarantie moet de aanbieder zelf aangeven bij de gemeente of zij gebruik wil maken van deze regeling. Gemeenten verzoeken aanbieders hun aanvraag voor 15 mei 2020 aan gemeenten te verzenden in verband met een tijdige afhandeling.

Heeft u meer informatie nodig, mail ons dan uw vragen. U vindt de e-mail adressen in genoemnde Afspraken en de Vragen en antwoorden.

Voor jeugd is eenzelfde regeling van toepassing. Op de website van het RSJ staat een nadere toelichting.

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe