Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra moeten investeren in digitale zorg op afstand.

Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart 09.00 uur worden ingediend.

Meer informatie over deze noodregeling en de aanvraag vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe