Op 29 maart 2020 om 23.59 uur sluit de 6e inschrijfperiode voor de Raamovereenkomst Wmo 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

Nieuwe inschrijvingen worden in de week van 30 maart 2020 beoordeeld. Als u aanvullende vragen ontvangt op 6 april 2020, dan heeft u tot uiterlijk zondag 12 april 2020 23.59 uur gelegenheid om de aangepaste documenten/bewijsstukken inclusief eventuele antwoorden op gestelde vragen of opmerkingen op constateringen in te dienen via de berichtenmodule van Aanbestedingskalender.nl. Dit is een fatale termijn. Mocht uw aanmelding op dat moment nog niet voldoen aan de vereisten dan komt u niet voor verdere beoordeling in aanmerking en wordt u uitgesloten. Vanzelfsprekend heeft u dan de mogelijkheid om na 11 mei 2020 opnieuw in te schrijven. Uw inschrijving wordt dan na 28 juni 2020 beoordeelt.

De gemeenten streven er naar om uiterlijk op 17 april 2020 bekend te maken aan wie er voorlopig gegund wordt. Definitieve gunning vindt plaats na ondertekening van de Raamovereenkomst Wmo 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, waarna u per 1 mei 2020 ondersteuning kunt bieden.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe