In 2019 is door de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte verkend op welke wijze zij het beste de dienstverlening aan haar inwoners op het gebied van de Wmo-maatwerkvoorzieningen kan realiseren.

Op grond van deze verkenningen is, in goed onderling overleg, besloten dat de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe gezamenlijk dit jaar een aanbesteding gaan doen voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen met uitzondering van ondersteuning bij een schoon huis. Deze nieuwe samenwerking tussen Olst Wijhe en Raalte zal starten met ingang van 1 januari 2021.
De gemeente Deventer zal de raamovereenkomst ongewijzigd continueren na 1 januari 2021.

Olst-Wijhe kiest voor een aanbesteding van Wmo-maatwerkvoorzieningen samen met Raalte omdat de werkwijze beter aansluit bij de vraagstukken van gemeenten met een dergelijke omvang.

De huidige raamovereenkomst biedt de mogelijkheid om als individuele gemeente producten niet te verlengen. Van die mogelijkheid gaat Olst-Wijhe gebruik maken.
De maatwerkvoorziening Ondersteuning bij een schoon huis (SH) wordt door de gemeente Olst-Wijhe ingaande 1 januari 2021 wel verlengd en daarvoor blijft de huidige raamovereenkomst bestaan. U krijgt hierover binnenkort een formeel bericht.

Voor vragen over de gevolgen van de keuze van Olst-Wijhe kunt u terecht bij Caspar Rauws

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe