Op 29 september 2019 om 23.59 uur sluit de 4e inschrijfperiode voor de Raamovereenkomst Wmo 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

Nieuwe inschrijvingen worden in de week van 30 september 2019 beoordeeld. Als u aanvullende vragen ontvangt op 4 oktober 2019, dan heeft u tot uiterlijk zondag 13 oktober 2019 23.59 uur gelegenheid om de aangepaste documenten/bewijsstukken inclusief eventuele antwoorden op gestelde vragen of opmerkingen op constateringen in te dienen via de berichtenmodule van Aanbestedingskalender.nl. Dit is een fatale termijn. Mocht uw aanmelding op dat moment nog niet voldoen aan de vereisten dan komt u niet voor verdere beoordeling in aanmerking en wordt u uitgesloten. Vanzelfsprekend heeft u dan de mogelijkheid om na 11 november 2019 opnieuw in te schrijven. Uw inschrijving wordt dan na 29 december 2019 beoordeeld.

De gemeenten streven er naar om uiterlijk op 18 oktober 2019 bekend te maken aan wie er voorlopig gegund wordt. Definitieve gunning vindt plaats na ondertekening van de Raamovereenkomst Wmo 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, waarna u per 1 november 2019 ondersteuning kunt bieden.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe