Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Gemeenten voeren op verschillende manieren de taken in het sociaal domein uit en werken samen met verschillende organisaties. Er wordt bijvoorbeeld veel gewerkt met sociale wijkteams. Soms alleen voor de Wmo, maar soms ook voor andere wetten. Deze nieuwe manier van werken en samenwerkingsverbanden zorgen voor nieuwe privacy risico’s. Het is belangrijk dat gemeenten en andere betrokken partijen zich hiervan bewust zijn.

Om dit te borgen hebben de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe in de raamovereenkomst WMO 2019 een artikel opgenomen over privacy.

Artikel 15

15.1 Partijen werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
15.2 Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de toepassing van deze wetgeving bij het verwerken van
persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Met grote regelmaat worden bestanden door aanbieders verstuurd of gedeeld. Soms gaat het om grote bestanden of bestanden met een vertrouwelijke inhoud waarvan de gevolgen groot kunnen zijn als deze in handen komen van de verkeerde personen.

We willen nogmaals jullie aandacht voor het feit dat het belangrijk is om veilig te mailen.

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe