Wekelijks vindt u hier een belangrijke wijziging in de raamovereenkomst, deze week: Stadswerkplaats.

In Deventer is in 2018 de stadswerkplaats geïntroduceerd. Het doel van de stadswerkplaats is om zoveel mogelijk de mensen te laten uitstromen naar werk. Dit betekent dat de Wmo en PW zijn gecombineerd in een ladder. Al het aanbod is gerangschikt naar deze ladder. Dit betekent dat het onderscheid naar licht, basis en basis plus op elke trede kan plaatsvinden, maar dat de doelen verschillend zijn.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe