Op 31 maart 2019 23.59 uur sluit de 2de inschrijfperiode voor de Raamovereenkomst Wmo 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. De gemeenten zijn voornemens om op 2 april 2019 aanvullende vragen via Aanbestedingskalender te versturen aan de (op)nieuw ingeschreven partijen.

Als u aanvullende vragen ontvangt dan heeft u tot uiterlijk zondag 14 april 2019 23.59 uur gelegenheid om de aangepaste documenten/bewijsstukken inclusief eventuele antwoorden op gestelde vragen of opmerkingen op constateringen in te dienen per mail via Aanbestedingskalender. Dit is een fatale termijn. Mocht uw aanmelding op dat moment nog niet voldoen aan de vereisten dan komt u niet voor verdere beoordeling in aanmerking en wordt u uitgesloten. Vanzelfsprekend heeft u dan de mogelijkheid om na 6 mei 2019 opnieuw in te schrijven. Uw inschrijving wordt dan na 30 juni 2019 beoordeeld.

De gemeenten streven er naar om 19 april 2019 bekend te maken aan wie er voorlopig gegund wordt. Definitieve gunning vindt plaats na ondertekening van de Raamovereenkomst Wmo 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, waarna u per 1 mei 2019 ondersteuning kunt bieden.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe