De AGB-code die gekoppeld is aan de facturering kan slechts gewijzigd worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeenten.

Tijdens de loopduur van de overeenkomst is wijzigen niet mogelijk. Aan de toestemming kunnen kosten worden gekoppeld die door de contractant dienen te worden voldaan alvorens dit kan worden gewijzigd. Dit is contractueel overeengekomen.

Wekelijks vermelden wij hier een belangrijke wijziging in de Raamovereenkomst.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe