Wekelijks vindt u hier een belangrijke wijziging in de raamovereenkomst, deze week over iWmo en CAK.

Facturering van de dienstverlening door de Aanbieder aan de Gemeente(n) geschiedt digitaal via een iWmo bericht, uiterlijk 30 kalenderdagen na afloop van elke CAK periode.

Aanbieder levert uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het iWmo 301 bericht de door CAK vereiste gegevens van cliƫnten aan bij het CAK, conform CAK-format en interface en met gebruik van de correcte AGB-code.

 

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe