Aanbieders die Aanvullende diensten leveren dienen aan het eind van het traject niet zelf een Ondersteuningsplan op te leveren.

Op pagina 25, van Annex 2 van de Raamovereenkomst Wmo 2019 staat vermeld dat bij Vraagverheldering (vallend onder Aanvullende diensten) de vraagverhelderaar een belangrijke rol heeft bij de vorming van het Ondersteuningsplan. Hiermee wordt bedoeld dat de vraag achter de vraag moet worden geformuleerd (de taak van de aanbieder) op basis van de format Aanvullende diensten. Dit is essentieel voor de sociale teams om een goed Ondersteuningsplan op te stellen.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe