Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Op 15 januari 2018 hebben we een bijeenkomst gehouden over de diensten die in de uitgangspunten notitie staan beschreven. Daarnaast zijn de reacties op de tarieven besproken. Er is veel input geleverd ten aanzien van de diensten. Zie hiervoor de bijlage. Ten aanzien van de tarieven liepen de reacties uiteen.

Aangezien we op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur verplicht zijn om tot reƫle tarieven te komen en wij een zorgvuldig proces willen doorlopen, zullen wij nogmaals een uitvraag doen.

Om beide zaken (inhoud en tarieven) kritisch goed te doorlopen nemen wij meer tijd (twee maanden) voordat wij bij jullie terugkomen voor een nieuwe tarief uitvraag.  Uiteraard streven we er nog steeds naar om in juni de aanbesteding open te zetten.

Wij hopen dat de aangepaste stukken en de toekomstige tarief uitvraag antwoord geeft op de meeste vragen en duidelijkheid verschaffen. Mochten er op dat moment toch nog vragen of opmerkingen zijn of mochten er zaken nog onvoldoende duidelijk zijn geworden verzoeken we jullie op dat moment nogmaals te reageren.

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe