Lever vóór 1 maart uw financiële productieverantwoording en indien gevraagd vóór 1 april uw controleverklaring aan. Lees hieronder meer over de procedure rondom de jaarverantwoording 2017.

De individuele gemeenten van de regio moeten voor de uitvoering van de Wmo, & Jeugdwet kunnen aantonen dat de door het Rijk ontvangen middelen juist zijn besteed. In de Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo (annex III 4B) en de raamovereenkomst Jeugdhulp (annex III, paragraaf 4C, lid 5), is daarom vastgelegd dat de aanbieder op verzoek van gemeenten gegevens aanlevert ten behoeve van de gemeentelijke jaarverantwoording.

Accountantscontrole gevraagd boven €125.000

Aanbieders met een opgesomde regionale omzetwaarde hoger of gelijk aan €125.000 dienen hun accountant opdracht te geven om de productieverantwoording te controleren, te waarmerken en te voorzien van een controleverklaring. *
De regionale omzet voor Jeugd bepaalt u door de omzet van de Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen op te tellen.
De regionale omzet voor Wmo betreft de opgetelde omzet voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe, Voorst.
De regionale omzet voor MO-BW betreft de opgetelde omzet voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst.
De accountant hanteert hierbij het Algemeen Accountantsprotocol Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017. Aanlevering geschiedt volgens het bijhorende Model Productieverantwoording (Wmo/Jeugd).

Wmo en MO-BW (beide afzonderlijk) bij regionale omzet minder dan €125.000

Voor de WMO en MO-BW geldt dat bij een regionale omzet van minder dan €125.000 wel een ondertekende productieverantwoording moet worden ingediend, maar is een controleverklaring niet nodig. Individuele gemeenten kunnen aanbieders ondanks deze ontheffing alsnog verzoeken om een aanvullende vorm van verantwoording, indien de omzet binnen één gemeente de grens voor materialiteit overschrijdt. De betreffende gemeente neemt in dit geval zelf contact met u op.
Wanneer via een andere opdrachtgever dan onze regio wel verplicht bent om een controleverklaring op te stellen, dan ontvangen wij deze graag ook.

Jeugd bij regionale omzet minder dan €125.000

Voor jeugd geldt dat bij een regionale omzetwaarde van minder dan €125.000 dat aanbieders zijn ontheven van de verplichting van het indienen van productieverantwoording en een controleverklaring. Individuele gemeenten kunnen aanbieders ondanks deze ontheffing alsnog verzoeken om een aanvullende vorm van verantwoording, indien de omzet binnen één gemeente de grens voor materialiteit overschrijdt. De betreffende gemeente neemt in dit geval zelf contact met u op.
Wanneer u via een andere opdrachtgever dan onze regio wel verplicht bent een productverantwoording en/of controleverklaring op te stellen, dan ontvangen wij deze graag ook.

Jeugd – specifiek voor LTA-aanbieders

Zorg vallend onder het LTA wordt meegenomen in de regionale productieverantwoording. Indien u als LTA-aanbieder geen regionaal raamcontract heeft, maar wel de regionale omzetgrens €125.000 overschrijdt, vragen wij een controleverklaring aan te leveren via de VNG, net als in 2016.

Aanlevertermijnen

Voor de verantwoording gelden de volgende aanlevertermijnen:

  • Declaraties over 2017 ontvangen we graag vóór 1 februari 2018. Dit geldt ook voor de DBC’s die in het kader van de uitfasering van de DBC’s “hard” zijn afgesloten.
  • Financiële productieverantwoording: Vóór 1 maart 2018
  • Controleverklaring: Vóór 1 april 2018

Format en aanlevering

Naar het format productieverantwoording Wmo (& MO-BW) en jeugdwet.

De verantwoordingen en verklaringen volgens het landelijke accountantsprotocol dienen voor de genoemde termijn te zijn verstuurd naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Let op, u hoeft géén kopie naar de betreffende gemeente(n) te sturen.

(*) De gemeente Apeldoorn streeft ernaar om de “levering” van zorg (verantwoorde kosten vanuit zorginstellingen) over 2017 door het uitvoeren van een (steekproefsgewijze) enquête bij cliënten Jeugd en Wmo voldoende aan te tonen. Als deze nieuwe werkwijze het beoogde resultaat heeft, kan Apeldoorn de jaarrekening van 2017 al in maart 2018 afronden. Naast het versnellen van het jaarrekeningtraject, biedt deze werkwijze bovendien kansen om in de toekomst de administratieve lasten voor zowel zorginstellingen als de gemeente sterk te verminderen.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe