Dit bericht betreft alleen de gemeente Apeldoorn

Cliënten moeten zelf de einddatum van hun indicatie in de gaten houden, indien nodig met ondersteuning van de zorgaanbieder. Het is belangrijk dat een aanvraag voor verlenging van de indicatie op tijd gedaan wordt: minimaal 2, maximaal 3 maanden voor het verlopen van de indicatie. Lukt het uw cliënt niet om een tijdige aanvraag te doen? Help uw cliënt hier dan mee.

Werkt u met ouderen en/of mantelzorgers binnen de gezondheidszorg, welzijn of maatschappelijke ondersteuning? Bent u (zorg)professional, vrijwilliger, praktijkondersteuner of geïnteresseerde? Meld u dan aan voor de conferenties ‘Veilig grijs; geweldloos ouder worden’.

Dit bericht is alleen bestemd voor Brummen

De gemeente Brummen hecht grote waarde aan het veilig uitwisselen van gegevens. Daarom maakt de gemeente Brummen sinds kort gebruik van een veilige e-mailverbinding. Dit doen we via KPN Zorg Messenger.

Op dit moment is via het sociaal wijkteam Apeldoorn een Pools gezin in zorg. Dat gezin heeft ambulante begeleiding. Als gevolg van de taal- en cultuurbarrière verloopt de begeleiding van dit gezin zeer moeizaam.

Gemeente Epe hecht grote waarde aan het veilig uitwisselen van gegevens. Daarom maakt gemeente Epe sinds kort gebruik van een veilige e-mailverbinding. Dit doen we via ZIVVER.

Dit bericht is alleen bestemd voor Epe

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties die zorg en maatschappelijke ondersteuning bieden verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. Dit is één van de kwaliteitseisen wanneer u een raamovereenkomst met de gemeente Epe heeft. Daarnaast scherpt te overheid de minimumeisen waar de meldcode aan moet voldoen aan. Goede reden om u eens te vragen; voldoet u aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

Bij dit bericht treft u de concept uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2019 aan. Wij stellen uw schriftelijke reactie over de concept uitgangspuntennotitie op prijs. U kunt tot 4 december 2017 reageren.

Dit bericht is alleen bestemd voor Deventer en Olst-Wijhe

Op 31 oktober aanstaande wordt de concept Wmo uitgangspuntennotitie van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe voor de inkoop van Wmo taken vanaf het jaar 2019, vrijgegeven voor wensen en bedenkingen.

Een groot deel van de aanbieders heeft inmiddels het klachtenregistratieformat met de binnengekomen klachten over de geleverde zorg van 2016 aangeleverd. Voor de aanbieders die dat tot op heden nog niet gedaan hebben, vragen wij om dit alsnog te doen voor 6 oktober 2017.

 

Subcategorieën

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe