Hier vindt u de verslagen van de 2 aanbiedersbijeenkomsten van 8 oktober, samengevoegd in een document.

Met de aanbieders is afgesproken dat mensen worden gemeld bij het CAK. Dat is belangrijk voor het maandelijks betalen van de eigen bijdrage. Uit overzichten blijkt dat melding bij CAK niet tijdig gebeurt. Dringend verzoek aan u om mensen te melden bij het CAK.

In de Raamovereenkomst is opgenomen dat het tarief per Bouwsteen een vaste vergoeding betreft voor het uitvoeren van de dienstverlening die hoort bij die Bouwsteen.

Vanaf periode 11 geldt de definitieve harde termijn voor facturatie. Dit betekent dat vanaf deze periode de facturatietermijn wordt aangehouden zoals in de raamovereenkomst is vastgelegd.

Veel aanbieders binnen de regio factureren niet richting gemeenten voor de geleverde maatwerkvoorziening Wmo in de desbetreffende gemeente. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend dit wel te gaan doen.

De verslagen van de aanbiedersbijeenkomst van 4 juni in Epe en van de bijeenkomst over het elektronisch berichtenverkeer in Apeldoorn op 22 juni zijn beschikbaar.

Vanaf periode 9, 10 augustus 2015, wordt de facturatietermijn aangehouden zoals in de raamovereenkomst is vastgelegd. Vanwege aanloopproblemen zijn de afgelopen maanden de termijnen voor facturatie nog niet streng aangehouden door de gemeenten. Gevolg is echter dat een heel aantal aanbieders ver achterloopt met de facturatie.

Cliënten maken soms tijdelijk geen gebruik van hun beschermd wonen plek vanwege vakantie, ziekenhuisopname of kortdurende detentie.

Wilt u toetreden tot de raamovereenkomst of uw bestaande producten uitbreiden? Dat kan als u akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden in de raamovereenkomst. Hoe dit precies werkt, leest u op de site van Negometrix.

Subcategorieƫn

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe