Onze voorstellen en de reacties die we ontvangen hebben tijdens de marktconsultatie afgelopen juli hebben geleid tot definitieve wijziging van de 3 raamovereenkomsten. Deze zijn vastgesteld door de colleges van B en W van de verschillende gemeenten.

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde Lochem, Voorst en Zutphen hebben Vervoercentrale Stedendriehoek opgericht. De Vervoercentrale gaat onder de naam PlusOV al het gemeentelijk vervoer regelen: leerlingen vervoer, begeleidingsvervoer Wmo, vervoer op grond van de Jeugdwet en het huidige Regiotaxivervoer.

Op dinsdag 7 juni vindt de gezamenlijke inloopbijeenkomst over de inkoop 2017 plaats.

Op donderdag 3 november vindt de netwerk- en informatie uitwisselingsbijeenkomst plaats voor alle aanbieders maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 / maatschappelijke opvang / beschermd wonen GGZ en ZB. U bent van harte uitgenodigd. Na de bijeenkomst kunt u geïnspireerd en met een frisse blik weer aan de slag!

Van diverse aanbieders heeft de gemeente signalen ontvangen over administratieve druk. Ook vanuit gemeenteraden in onze regio zijn vragen gesteld over de administratieve druk bij aanbieders.

De 3 raamovereenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo, Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen GGZ en Individuele voorzieningen Jeugd worden verlengd tot eind 2017.

De ‘Nota’s van Inlichtingen’ met daarin de reacties van de aanbieders en de beantwoording van de gemeenten zijn openbaar, u kunt ze hieronder in zien.

De raamovereenkomsten worden verlengd naar 2017. Bij de verlenging is er een aantal wijzigingen voorgesteld. U als zorgaanbieder kunt hierop uw onderbouwde reactie geven tot maandag 11 juli 12.00 uur.

Zoals in onze raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 is aangegeven wordt het vervoer van en naar de dagbesteding door de gemeente overgenomen.

Subcategorieƫn

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe