Let op: dit bericht heeft betrekking op de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst & Zutphen.

Graag wijzen wij u op de gepubliceerde vooraankondigingen op Tenderned van vrijdag 24 februari 2017. We informeren u dat:

  • de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen per 2019 de domeinen Jeugd, Wmo 2015 en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ integraal inkopen

  • de Jeugdhulpregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe per 2018 de LVG 4-5, Jeugd & Opvoedhulp op een terrein en JeugdzorgPlus regionaal inkopen

De CAK periode voor de laatste periode van 2016 sluit op 1 januari 2017. Dit betekent dat uw facturen voor de laatste periode van 2016 uiterlijk op woensdag 25 januari bij de gemeente binnen moeten zijn.

In dit bericht informeren wij jullie over de inkoop voor de komende jaren.

Let op: Dit bericht betreft alleen de gemeente Deventer
en is alleen bestemd voor de aanbieders van huishoudelijk hulp in Deventer

De individuele gemeenten van de regio moeten voor de uitvoering van de WMO, & Jeugdwet kunnen aantonen dat de door het Rijk ontvangen middelen juist zijn besteed. In de Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen WMO (annex III 4B) en de raamovereenkomst Jeugdhulp (annex III, paragraaf 4C, lid 5), is daarom vastgelegd dat de aanbieder op verzoek van gemeenten gegevens aanlevert ten behoeve van de gemeentelijke jaarverantwoording.

Tussen 10 november en 28 november kunt u de verlengde en op onderdelen gewijzigde raamovereenkomst ondertekenen via Negometrix. U heeft de mogelijkheid dit te doen tot uiterlijk 28 november.

De individuele gemeenten van de regio moeten voor de uitvoering van de WMO, Beschermd Wonen & Jeugdwet kunnen aantonen dat de door het Rijk ontvangen middelen juist zijn besteed.

Wij merken dat de omschrijving in de raamovereenkomsten van 'declarabele tijd' vragen oproept. In dit bericht vindt u een nadere duiding van wat wordt verstaan onder declarabele tijd.

Dit bericht betreft alleen de gemeente Apeldoorn

 

Onderstaande brief is bestemd voor alle aanbieders WMO en Jeugd die nog niet actief (gaan) deelnemen aan het Berichtenverkeer.

Subcategorieƫn

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe