Beste zorgaanbieder,

Vanaf 12 juni 2017 stapt de landelijke infrastructuur Berichtenverkeer over op de iWMO en iJW release 2.1. Zorg dat u, als zorgaanbieder, op 12 juni gereed bent. Uw softwareleverancier zal een aanpassing in de software moeten doorvoeren. Houdt hierover contact met uw softwareleverancier.

Dit bericht heeft betrekking op de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst & Zutphen

In verband met de inkoop voor Jeugdhulp, Wmo en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ houden wij op 5 en 6 april een tweetal bijeenkomsten. Deze worden gehouden op woensdag 5 april van 15.30 tot 19.30 uur en op donderdag 6 april van 15.30 tot 18.30 uur bij Linthorst Culinair aan de Rijksstraatweg 25 in Twello. Op beide dagen bestaat het programma uit twee onderdelen.

Dit bericht heeft betrekking op de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst & Zutphen

Inkoop 2019 voor Jeugdhulp en Wmo

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe raamovereenkomst waarmee we vanaf 2019 in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe gezamenlijk Jeugdhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Wmo en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ inkopen.

Het zorglandschap is voortdurend in beweging en wordt daardoor uitgedaagd om te vernieuwen. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede en betaalbare zorg zijn innovaties van groot belang. Innovatie vraagt om lef. Het vraagt om van de gebaande paden af te wijken, open te staan voor nieuwe invalshoeken en onverwachtse samenwerkingen. Een uitdaging? Absoluut! Onrealistisch? Absoluut niet!

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst, Zutphen

Inkoopnota 2019

Op 14 maart hebben de colleges van B en W van de samenwerkende gemeenten de inkoopnota 2019 vrijgegeven voor inspraak. In deze nota staan de kaders die richting geven aan de inkoop van zorg vanaf 2019.

Dit bericht betreft de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen

De regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe raamovereenkomst vanaf 2019 voor de inkoop van Jeugdhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Wmo en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ.

Op 5 en 6 april zijn in het kader van deze nieuwe raamovereenkomst twee bijeenkomsten, waar wij zorgaanbieders van harte voor uitnodigen.

De input van de fysieke marktconsultatie is verwerkt en is beschikbaar op Negometrix. U heeft tot 19 april 11:59 om via de Vraag & Antwoord module aan te geven of onze duiding van uw opmerking juist is. De vragen/suggesties zijn per tafel geordend.

Op 19 april om 12:00 sluit de marktconsultatie en worden alle gestelde vragen en geopperde suggesties integraal behandeld. De uitwerking en/of reacties op alle gestelde vragen en/of suggesties worden op 19 mei a.s. gepubliceerd.

 

Beste aanbieder, Geachte relatie,

Zoals wij bij de verlenging van de Raamovereenkomst voor 2017 al hebben aangegeven, zal de gemeentelijke Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) per 21 augustus 2017 de eventuele verplichting tot het verzorgen van het vervoer van cliënten naar en van uw locatie(s) op grond van de Wmo en de Jeugdwet van u overnemen. In dit bericht informeren wij u over de wijze waarop deze overgang zal verlopen en wat u van de gemeenten en PlusOV kunt verwachten.

Dit bericht betreft alleen de gemeente Brummen!

De gemeente Brummen heeft na uitgebreid testen besloten om per aanbieder 301-berichten aan te leveren. Uiterlijk op 13 maart 2017 zijn alle 301-berichten aangeleverd aan onze zorgaanbieders. Meer informatie leest u in de bijgevoegde brief.

Subcategorieƫn

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe