De zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe heeft een nieuwe website: www.zorgregiomijov.nl.

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen streven in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe naar één contract voor 2019 voor de inkoop van de maatwerkvoorzieningen Wmo en maatschappelijke opvang/beschermd wonen GGZ en de individuele voorzieningen voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De uitgangspunten  voor deze inkoop zijn beschreven in de Inkoopnota 2019. 

U bent onderdeel van de (digitale) iWmo- en iJw-keten van de regio Midden-IJssel / Oost-Veluwe. 
Op 12 juni aanstaande stappen we over op de release 2.1 van deze berichtenstandaarden.

Middels dit bericht willen we u graag op de hoogte stellen dat de uitwerkingen, met betrekking tot de marktconsultatie Integrale Inkoop Jeugdhulp, Wmo en MO/BW 2019-2021, zojuist op Negometrix gepubliceerd zijn.

Dit bericht is alleen bestemd voor Deventer

In de week van 12 juni ontvangen alle cliënten die worden vervoerd van en naar de dagbesteding een brief. In de brief staat of er voor hen iets verandert of dat er geen verandering is. Wij vragen u om uw cliënten hierin te ondersteunen en uit te leggen wat dit betekent.

Vanaf 21 augustus 2017 verzorgen wij voor negen gemeenten in de regio Stedendriehoek het vervoer naar diverse zorginstellingen. Binnen uw organisatie zijn er cliënten die voor dit vervoer in aanmerking komen.

De regio Midden-IJssel/Oost Veluwe heeft een nieuw logo. De aanleiding om een nieuw logo te laten ontwikkelen is de intensievere samenwerking en de integrale inkoop van Jeugd, Wmo en MO/BW GGZ binnen de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

De raamovereenkomsten Individuele Voorzieningen Jeugd, Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ 2015 worden verlengd voor 2018.

Per 1-1-2019 gaat de gemeente Olst-Wijhe het maatwerk Wmo op andere wijze inkopen. Met onze zorgaanbieders evalueren we momenteel de huidige inkoop. Welke goede dingen willen we behouden en wat kan beter?

Subcategorieën

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe