De individuele gemeenten moeten voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen aantonen dat de door het Rijk ontvangen middelen juist zijn besteed.

Let op: dit bericht heeft betrekking op de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

Beste Partner,

Doordat de gemeentes Deventer en Olst-Wijhe zoveel mogelijk inhoudelijk deskundigen aanwezig willen hebben omdat wij uw vragen tijdens de interactieve sessie zoveel en zo juist mogelijk willen beantwoorden zullen wij de interactieve sessie verplaatsen.

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

Op 15 november 2017 hebben wij u bericht over de uitvraag van de reële kostprijs 2019. In een bijeenkomst op 15 januari 2018 presenteren wij u graag in grote lijnen de geanonimiseerde uitkomsten uit de uitvraag reële kostprijs.

Bericht vanuit de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

Onder Wmo/Gemeente Deventer en Wmo/Olst-Wijhe vindt u onder Uw factuur aanbieden de nieuwe productcoderingslijst voor de Wmo 2019, inclusief CAK-codes en de nieuwe tarieven.

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Op 15 januari 2018 hebben we een bijeenkomst gehouden over de diensten die in de uitgangspunten notitie staan beschreven. Daarnaast zijn de reacties op de tarieven besproken. Er is veel input geleverd ten aanzien van de diensten. Zie hiervoor de bijlage. Ten aanzien van de tarieven liepen de reacties uiteen.

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Maandag 6 november jongstleden heeft een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwe inkoop WMO 2019.

Op veel plekken in Nederland is de zorgsector in beweging. In Deventer krijgen veranderingen heel concreet vorm. Een innovatieve aanpak die verandering van onderaf stimuleert. Professionals, organisaties en systemen volgen. Bewoners, patiënten en cliënten vormen de kern van deze nieuwe aanpak. Het motto van de Deventer Aanpak Gezondheid & Gedrag? Als mensen succes hebben ondersteunen we dat. Lees de nieuwsbrief aanpak gezondheid en gedrag.

Meer lezen?

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

In de bijeenkomst op 15 januari 2018 presenteerden wij u in grote lijnen de uitkomsten uit de uitvraag reële kostprijs. U treft hierbij de gebruikte presentatie aan.

Lever vóór 1 maart uw financiële productieverantwoording en indien gevraagd vóór 1 april uw controleverklaring aan. Lees hieronder meer over de procedure rondom de jaarverantwoording 2017.

Subcategorieën

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe