BiOns is een thuiszorgorganisatie die zich onderscheidt van andere thuiszorgorganisaties door haar persoonlijke aanpak en de betrokkenheid met cliënten en medewerkers. Vanwege ons businesmodel weke is gebaseerd op zelfsturing hebben we korte lijnen en zijn daardoor daadkrachtig in onze besluitvorming.  
 
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk verricht door dezelfde medewerkers. Samen zorgen zij ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. U kent de vaste vervangers in het team van uw thuishulp. Een vertrouwd gezicht is immers erg prettig.

Onze visie is dat wij mensen willen ondersteunen om zolang mogelijk gezond en veilig in hun eigen vertrouwde omgeving te laten blijven functioneren en wonen. We kijken daarbij samen naar uw wensen en onze mogelijkheden. We zoeken altijd naar oplossingen en zijn daarin creatief.


Ons aanbod:

 • WMO huishoudelijke hulp,
 • WMO begeleiding
 • WMO Jeugdhulp
 • WLZ zorg
 • PGB,
 • Particuliere hulp,
 • Service Diensten: o.a. Maaltijdservice, hondenuitlaatservice, was- en strijkservice.


Bij ons:

 • Krijgt u direct die warme zorg die bij u past. Geen wachtlijsten.
 • Dezelfde (vaste) vertrouwde, betrokken medewerkers uit uw eigen omgeving.
 • Kijken wij samen naar uw wensen en onze mogelijkheden, op de wijze zoals u dat wenst. 
 • Zijn wij duidelijk en open in alles wat we doen.
 • Proberen we door creatieve inzet altijd oplossingen te zoeken die nodig zijn


BiOns ontzorgt, vertrouwd en omarmt!

Wij zijn een kleine praktijk die deskundige ondersteuning biedt bij (complexe) opvoedingsvraagstukken, communicatieproblemen binnen het gezin, als ook ondersteuning aan jongeren die op zichzelf (willen gaan) wonen, (weer) grip krijgen op een dagelijkse structuur, op het huishouden e.d. kan ook als hulpvraag dienen. Wij hebben veel ervaring met psychiatrische problematiek, ASS, Borderline, ADHD, depressieve klachten, e.d. 
Wij hanteren een systeemgerichte aanpak want niemand kan los gezien worden van zijn of haar omgeving. Bij ons zijn de lijnen kort dus geen maanden wachttijd tussen kennismaking/intake en het daadwerkelijke traject. 
HBO-geschoolde werkers met naast professionele kennis, hart voor de medemens. Wij werken samen met een aantal zelfstandig werkende deskundigen en vormen daarmee een team. Dit geeft de mogelijkheid dat bij ziekte of vakantie de zorg kan doorlopen.

Zorgkwekerij Menkveld is een kleinschalige zorgkwekerij en is onderdeel van Boomkwekerij & Plantencentrum Menkveld. Zorgkwekerij Menkveld biedt mensen met een hulpvraag arbeidstoeleiding, dagbesteding / dagverzorging. Het maximaal deelnemers per dagdeel is 5.

Wij reiken je de hand, en zullen je ondersteunen waar je hulp nodig hebt. Wij zijn professionals die spreken en handelen uit levens/werk ervaring. Zullen je begeleiden en ondersteunen naar een leefbaar klimaat van leven, waarin je weer kansen zult kunnen krijgen in de maatschappij en de waarde van het leven weer gaat inzien. De begeleiding is intensief en wij staan naast je.

Bij Tjoonk is een leer- en werkbedrijf in combinatie met een boerderij. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die met hun persoonlijke talenten aan de slag willen, biedt Bij Tjoonk leer- werktrajecten.

Mensen in een hokje plaatsen, daar houden we bij Bij Tjoonk niet van. Ben je jong of oud, man of vrouw en lukt het jou (tijdelijk) niet om betaald werk te doen, dan is Bij Tjoonk misschien wel de juiste plek voor jou. Bij ons kun je aan het werk op het bedrijf en werk je aan je persoonlijke doelen.

BRICK-hulpverlening wil zich inspannen voor kwalitatief betere zorg. Wij streven er naar mensen weer te laten geloven in de mogelijkheden en de krachten die zij hebben. Daarin vinden wij het onmisbaar (en waardevol) uit te stralen: ‘Je mag zijn wie je bent’.

Doordat BRICK-hulpverlening een kleine organisatie is, is er een actieve samenwerking, zijn er korte lijnen en houden wij elkaar scherp. Dit vertalen we in: wees bewust van hetgeen je zegt, je doet en waarom je dat doet. Onze visie is dat o.a. open en eerlijke communicatie bijdragen aan de kwaliteit. Wij willen daar graag aan toevoegen dat \'contact\' voor ons een voorwaarde is om hulpverlening te laten slagen.

BRICK-hulpverlening denkt in mogelijkheden en kan daarbij ook buiten de kaders denken (innovatief). Wij bewegen graag mee en stemmen af op actuele ontwikkelingen in de samenleving. 

Care Zorg&Welzijn is een multiculturele zorgaanbieder die zich heeft gespecialiseerd in het verlenen van multiculturele thuiszorg om de zelfredzaamheid van zorgvragers te bevorderen. Care Zorg&Welzijn stelt de cliënt centraal, ondersteunt en begeleidt mensen vanuit warmte, respect, begrip en laagdrempeligheid.
Er is een warme bedrijfscultuur en iedereen bij Care Zorg&Welzijn werkt met respect ongeacht afkomst, cultuur, sexe en vanuit zijn of haar hart voor zorg en welzijn.        Kleinschaligheid en vanuit zorg voor de Nederlandse maatschappij wil Care Zorg&Welzijn voorzien in een maatschappelijke behoefte om klantgericht de beste dienstverlening te bieden in de regio.
Care Zorg&Welzijn verleent 4d-zorg; vierdimensionale zorg, waarin ook de factor tijd is opgenomen. Daarnaast staat 4d voor de domeinen wonen, welzijn, participatie en lichamelijk welbevinden. Als in de welzijnsbehoefte goed wordt voorzien, zal de lichamelijke zorgvraag afnemen.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe