InteraktContour is er voor mensen die last hebben van de gevolgen van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Onze cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

Stichting Mojo51 (voorheen Stichting WonderKids) geeft ondersteuning aan kinderen, jongeren & jongvolwassenen, die door sociaal en/of financieel moeilijke omstandigheden niet kunnen ontwikkelen. Stichting Mojo51 organiseert activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke groei van kinderen, jongeren & jongvolwassenen, zodat zij met voldoende vaardigheden de samenleving kunnen betreden.

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.

Ludgerus is een stichting die woningen verhuurt aan mensen die ouder zijn dan zestig jaar. Daarbij biedt ze een servicepakket dat erop is gericht haar bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De woningen zijn hiervoor ingericht.

De ondersteuning bestaat o.a. uit 24 uur p/d alarmopvolging (achterwacht is in het complex aanwezig), hulp bij het huishouden,verpleging of bij de persoonlijke verzorging. Tevens is er binnen Ludgerus sprake van een uitgebreid activiteitenprogramma.

Kenmerkend voor Ludgerus is de hoge mate van inzet door de eigen bewoners als vrijwilliger bij de activiteiten die in en rondom Ludgerus plaats vinden.

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

In Deventer werken medewerkers van Ontmoeting vanuit een thuishaven. In en rond een Thuishaven wonen cliënten die extra zorg nodig hebben; zorg op maat. Ontmoeting kan dit bieden, omdat de drempel laag is naar de Thuishaven en de medewerkers dichtbij zitten. Een Thuishaven wil voor kwetsbare mensen een veilige plek in de wijk zijn.

't Dijkhuis is een kleinschalige en zelfstandige organisatie in Bathmen en biedt uitgebreide mogelijkheden voor wonen, zorg en diensten.

Wij stimuleren onze bewoners om hun eigen leven te blijven leiden, zoals men dat thuis gewend was. Zorg- en dienstverlening worden in nauw overleg afgestemd op de wensen en interesses van iedere individuele bewoner.

De bewoners van 't Dijkhuis hebben allemaal een ruim tweekamer appartement (ca. 50 m2) met individuele sanitaire voorzieningen. De appartementen zijn geschikt voor bewoning door alleenstaanden en echtparen.

Voor cliënten met een intensieve zorgvraag vanwege dementie (vanaf ZZP 5) is er een afdeling waar zorg wordt geboden op basis van kleinschalig wonen. In totaal zijn er 2 groepen van 6 en 2 groepen van 7 bewoners. Iedere cliënt beschikt over een eigen appartement. Per groep is er een gemeenschappelijke huiskamer.

Naast het aanbod van intramurale zorgvormen biedt ’t Dijkhuis een uitgebreid en gevarieerd aanbod van in totaal 60 zorgwoningen voor zelfstandige bewoning op basis van huur. Bewoners kunnen naar behoefte gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van ’t Dijkhuis.Wanneer er sprake is van een zorgvraag kan deze worden geboden als thuiszorg of met WLZ indicatie in de vorm van een VPT.

't Dijkhuis biedt sinds maart 2017 palliatief terminale zorg zowel bij mensen thuis als op locatie in ons “Bijna Thuis Huis”, (Hospice). Er is goede afstemming en samenwerking met de Bathmense huisartsen en de zorg wordt geboden onder begeleiding van een zorgconsulent palliatieve zorg.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe