Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering. 
Carinova is met ca. 3.400 medewerkers actief op de zorggebieden:
Thuiszorg, Woonzorg en Huishoudelijke Hulp. Carinova verleent \'Vertrouwd dichtbij\' zorg. 
Carinova is ISO 9001 gecertificeerd.

Mag ik ons even voorstellen, Stichting GoedGeregeld aangenaam. 

De primaire functie van Stichting GoedGeregeld is mensen vanaf 18 jaar, met een zorgvraag ondersteunen in het behoud en verwerven van zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving. De begeleiding is succes en resultaat gericht met behulp van onze  methodiek het Bruto Persoonlijk Geluk. 

Stichting GoedGeregeld is opgericht vanuit de behoefte persoonlijker en adequater zorg te bieden. Wij zijn een kleine platte organisatie, hebben geen grote overhead en geen laag op laag structuur. 

Wij werken van IJssel tot Wad, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Wij leveren de zorg daar waar het hoort: bij de zorgvrager. Uit die visie vloeit voort dat medewerkers bij de zorgvrager thuis komen en aansluiten bij de situatie van de zorgvrager. Samen wordt er een begeleidingsplan opgesteld en doelen oplossingsgericht geformuleerd. De nadruk in de begeleiding liggen bij de mogelijkheden en de eigen kracht van de zorgvrager.  Er is een hands on mentaliteit (vervuiling ed.) en hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Zonder onze gemotiveerde en betrokken medewerkers kunnen wij deze zorg niet bieden. Onze medewerkers zorgen voor goede dienstverlening en tevreden zorgvragers. 

Stichting GoedGeregeld biedt ambulante begeleiding aan mensen met diverse problemen die als grondslag hebben:

  • psychiatrie;
  • forensische psychiatrie;
  • verslavingsproblematiek;
  • beginnende dementie;
  • licht verstandelijk beperking (met gedragsproblematiek).

Verder bieden wij begeleiding aan:

  • veelplegers;
  • vervuilde huishoudens;
  • multiproblem gezinnen;
  • zorgmijders.

Medewerkers werken zelfstandig vanuit huis en zoveel mogelijk regionaal. Als medewerker ben je eigen baas over jezelf en je werk. Dit eigenaarschap betekent dat je zelf het initiatief houdt en dat je jezelf verantwoordelijk maakt voor je werk. Dit betekend ook dat medewerkers geloven in hun functie en in de organisatie. Zij willen zich hier graag voor inspannen. 

Stichting GoedGeregeld werkt niet met wachtlijsten en kan nog steeds goed reageren op een nieuwe zorgvraag.

Stichting Alphatrots is een belangenorganisatie voor alphahulpen en zelfstandige hulpen in Nederland. Alphahulpen verzorgen in heel Nederland voor een groot aantal cliënten al jarenlang de hulp bij het huishouden. Voor cliënten zijn ze daarmee een stabiele factor van belang. Ze worden echter geplaagd door vele veranderingen in wet- en regelgeving waardoor hun positie en dus de stabiliteit van de werkzaamheden bij de cliënt in gevaar dreigt te komen. Ook is er bij veel alphahulpen een grote onbekendheid met hun wettelijke rechten.

Stichting Alphatrots zet zich er voor in dat alphahulpen in heel Nederland tegen een redelijke vergoeding hun belangrijke werk voor cliënten kunnen blijven doen waarbij cliënten worden gevrijwaard van extra lasten en plichten.

Op deze manier kan de alphahulp voor de cliënt de stabiele factor blijven in een dienstverlening die gebaseerd is op een persoonlijke en wederzijdse band.

Sinds 2017 levert Alphatrots ook huishoudelijke hulp op basis van overeenkomsten met gemeenten. De hulp wordt geleverd door ZZP'ers die door Alphatrots worden ingehuurd. Op die manier kunnen wij garanderen dat iedereen altijd een vaste hulp krijgt.

Stichting Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met de patiënt en zijn of haar naasten streven we naar zoveel mogelijk gezondheidswinst en bieden we perspectief. We doen ons uiterste best om mensen het vertrouwen te geven dat het leven de moeite waard is en dat zij de moeite waard zijn. We werken samen met overheden, politie, wijkteams, huisartsen en andere partners. We geloven in een gemêleerde, kleurrijke en menselijke samenleving. Medewerkers van stichting Dimence werken met hart en ziel in de ggz en staan midden in de maatschappij.

Stichting Dimence is onderdeel van de Dimence Groep, Nico Bolkensteinlaan 1, 7416 SB Deventer; Postbus 5003, 7400 GC Deventer.  T.  (0570) 63 96 00

Voor een overzicht van ons zorgaanbod verwijzen wij u naar onze website www.dimence.nl. U vindt daar tevens een overzicht van onze vestigingen.

Dagbesteding en intensieve begeleiding op 10 leefgebieden eventueel gecombineerd met een verblijfplaats in een safehouse voor verslaafden in herstel. Wij werken volgens het Minnesota model, waarbij abstinentie het uitgangspunt is.

Zorg en ondersteuning aan mensen met een hulpvraag

Humanitas DMH helpt in het hele land mensen met een beperking. Mensen die zorg en ondersteuning in het dagelijks leven nodig hebben. Dat doen we door samen met deze mensen de hulpvraag te bepalen. We bekijken samen de mogelijkheden om mensen vanuit eigen kracht op hun eigen manier mee te laten doen in onze samenleving.

Bij Humanitas DMH werken we vanuit humanistische kernwaarden. Dat betekent dat de mens centraal staat. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen in de samenleving.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe