Professionals in NAH levert specialistische begeleiding thuis voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Hersenletsel zorgt vaak voor beperkingen in het dagelijks leven. Professionals in NAH kan u helpen om met uw beperkingen om te gaan. De begeleiders nemen geen taken uit handen, maar zoeken samen met u naar mogelijkheden, zodat u zoveel mogelijk de eigen regie houdt.

Ik begeleid sinds 2007 jongeren en volwassenen vanuit de wlz en wmo. Ik heb 6 jaar een weekendopvang gehad voor kinderen met autsime in Haaksbergen. Op het moment geef ik begeleiding en coaching vanuit pgb - wmo en zin -wmo.

De ondersteuning kan bestaan uit verschillende, maar ook gecombineerde hulpvragen. Hierbij kun je denken aan verschillende leefgebieden op het gebied van financiën, wonen, sociale relatie, maatschappelijke participatie, lichamelijke,- en psychische gezondheid, werk en dagactiviteiten. Ben je nieuwsgierig of je geholpen kan worden vanuit QZorg? Neem dan even contact op!

's Heeren Loo ondersteunt mensen van jong tot oud met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. 's Heeren Loo doet dit met een groot hart en met respect en begrip voor culturele achtergrond, geloof en tradities. Dit alles met als doel dat de cliënt de regie houdt over zijn eigen leven. Want dat wenst toch iedereen; je leven invullen zoals je dat zelf wilt.

's Heeren Loo biedt een totaalpakket, van ondersteuning thuis tot begeleid wonen, van uitdagend werk, dagopvang tot vrijetijdsbesteding. Afgestemd op persoonlijke vragen en wensen en zo dicht mogelijk bij u in de buurt. Daarbij maken we gebruik van ons expertisecentrum Advisium; zij bieden bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek, therapie of behandeling.

De vier richtinggevende waarden van 's Heeren Loo zijn: betrokken, samen, ontwikkeling, passie.

Wij maken heerlijke verse Franse pannenkoeken en Smoothies en Sappen. Deze producten maken wij met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en medewerkers vanuit de dagbesteding (licht / midden / complex). Binnen onze winkel in de Walstraat worden verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd in de voorbereiding, bereiding en schoonmaak. Hierbij moet je denken aan beslag maken, fruit snijden, smoothies maken en het serveren van de producten aan onze gasten. Vind je het leuk om in de horeca te werken, neem dan contact met ons op

Samen komen wij tot een ondersteuningsplan met persoonlijke doelen om je verder te ontwikkelen. Ook is het mogelijk dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor coördinatie op het ondersteuningsplan.

Crêpes en Smoothies is een onderdeel van Socialer Ondernemen Deventer

Socialer Ondernemen Deventer:

Socialer Ondernemen Deventer heeft als doel meer jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen binnen het bedrijfsleven en de overheid in Deventer. We willen opleidingsplekken creëren binnen bedrijven om jongeren kansen te bieden zich verder te ontwikkelen. Bedrijven hebben de belangrijkste rol om dit te laten slagen. Daarom willen wij met bedrijven in gesprek gaan en ondersteunen om dit samen te realiseren. 

Wij willen graag kennis en ervaring overbrengen over het werken met deze jongeren, zodat het bedrijfsleven deze kansen pakt. Ook willen we het maatschappelijk belang hiervan onderstrepen. 


Crêpes & Smoothies is een onderdeel van Socialer Ondernemen Deventer. Vanuit dit bedrijf worden meerdere jongeren opgeleid in de Horeca om daarna door te stromen naar een volgend bedrijf. Door een opstap te geven en een opleiding aan te bieden is de overgang naar een volgende werkplek verkleint, waardoor de kans op succes wordt vergroot. Dit willen we graag binnen meerdere bedrijven in Deventer e.o. realiseren. 

Wij geloven in de grote maatschappelijke impact die bedrijven kunnen hebben op de toekomst van jongeren. Doet u met ons mee?

Je werkt zelf aan je herstel. Daar waar je professionele begeleiding nodig hebt, zijn wij er voor je. Om mee te doen en mee te tellen, zo veel en zo goed als dat gaat.

RIBW Groep Overijssel begeleidt (psychisch) kwetsbare mensen en hun netwerk. Meedoen en meetellen in de samenleving, zoveel en zo goed als dat gaat. Daarvoor wil RIBW GO van betekenis zijn.

Samen vooruit – Hulpverlening is zorgaanbieder op het gebied van ambulante (woon) begeleiding, sociaal- maatschappelijk werk.
Zij biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan volwassenen en gezinnen. Dit afhankelijk van uw hulpvraag en in uw leefomgeving. 
Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld zijn op het gebied van financiën, sociale problemen, psychische problemen, ASS, opvoedondersteuning, bezoekregeling met uw kinderen, complexe problemen.

Samen vooruit – Hulpverlening bespreekt met u uw hulpvraag, waarbij wilt u ondersteuning, wat kunt u zelf en waarmee kan uw omgeving zoals familie, vrienden of buren u ondersteunen. Middels een gesprek, die wij samen met een medewerker van het sociaal team hebben, bepaalt u de doelen die u wilt realiseren en wordt er een ondersteuningsplan geschreven. Daarna gaan wij samen praktisch aan de slag en wordt u ondersteunt waar u dat nodig heeft.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe