Maatschappelijke interventie & bemoeizorg, Daar waar snel en adequaat hulp nodig is.

Regie ondersteuning in hulp en zorgen.

Zorg Dichtbij levert individuele begeleiding aan mensen die door omstandigheden de regie kwijt zijn. Daardoor geen overzicht hebben over hun eigen leven (en die van het gezin) met als gevolg dat zij de interactie verliezen met hun omgeving en de gevolgen van hun handelen niet meer kunnen overzien.  Zorg Dichtbij (Wijkzorg Deventer) levert Maatschappelijke hulp in het sociale domein. Altijd i.o.v.m. de huisarts & POH & en diverse verwijzers

Als zelfstandig ambulante begeleider bied ik thuisbegeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. De begeleiding richt zich op verschillende leefgebieden o.a. wonen, werken, schulden, opvoeding en sociale contacten.

PGVZ startte in 2012 met thuiszorg, zowel huishoudelijke hulp als
verzorging en verpleging. Inmiddels zijn daar werk en dagbesteding, (zorg
binnen) diverse wooninitiatieven en ambulante zorg bijgekomen. PGVZ is daardoor in staat om een totaalpakket aan te bieden aan haar zorgvragers. 
De organisatie is niet meer alleen in Kampen en IJsselmuiden actief, maar het werkgebied is inmiddels uitgebreid van de gemeente Steenwijkerland tot en met Apeldoorn. 

Hoe werkt PGVZ? Wij werken met kleine teams zodat u niet steeds andere gezichten over de vloer krijgt. Wij besteden ruim aandacht aan een goede match tussen zorgvrager en zorgverlener.

Voor wie werkt PGVZ? Wij helpen mensen met hulp in de huishouding, met thuiszorg en specialistische ambulante begeleiding. Verder zijn we actief op het gebied van werk en dagbesteding en bieden zorg en begeleiding binnen wooninitiatieven voor mensen met een beperking.

Wat doet PGVZ anders? PGVZ is een uiterst ‘platte’ organisatie. Een compact management stuurt een brede basis van verzorgers aan, die met een grote mate van zelfstandigheid werken. Dat scheelt flink in de kosten. Wij bieden meer zorg voor hetzelfde geld. Daarbij komt dat de verzorgers veel vrijheid hebben om in overleg met u uw behoefte in te vullen, en dat meteen neer kunnen leggen bij degenen die dat mogelijk moeten maken. De lijnen zijn kort, de kosten laag en de service hoog.

Omega Groep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven heeft. Soms lukt dat kortere, of langere tijd niet en is professionele hulp nodig om weer verder te kunnen. Omega groep wil de cliënt erkennen in in wie hij is en wat hij nodig heeft om zich veilig te voelen, wat zijn netwerk voor hem kan betekenen, wat hij zelf voor zijn netwerk betekent, hoe een zinvolle daginvulling helpt en hoe je dat kunt bereiken. Professionele begeleiders gaan met de cliënt een relatie aan om vertrouwen op te bouwen om zo een wezenlijke bijdrage aan de levenskwaliteit van een individu te leveren.

Omega Groep ondersteunt mensen met een indicatie vanwege hun verstandelijke en/of psychische beperking zoals LVB, ASS, en/of andere psychiatrische problematiek als ADD, borderline, verslavingsproblematiek of angststoornissen. Kinderen met een OTS of een (vrijwillige) uithuisplaatsing kunnen terecht in de gezinshuizen.

Het aanbod van Omega Groep bestaat uit

  • Verrblijfszorg: 24 uurs-zorg, ambulant of in groepen
  • Ambulante zorg: gezinsbegeleiding
  • Pedagogische gezinsbegeleiding/ambulante begeleiding
  • Individuele ambulante begeleiding
  • Begeleiding en/of huiswerkbegeleiding bij omgaan met autisme of verstandelijke beperking
  • Begeleiding bij psychiatrische en/of gedragsproblematiek op alle levensgebieden.
  • Hulp bij het opbouwen van een netwerk.
  • Arbeidsmatige dagbesteding en jobcoaching
  • Weekend- en vakantieopvang

Pactum biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen hulp bij opgroeien en opvoeden. Zodat ‘thuis’ voor iedereen weer veilig wordt én blijft. We zijn een echte netwerkorganisatie. Hierbij werken we nauw samen met gemeenten en hun lokale toegang, maar ook met lokale en landelijke ketenpartners. We zetten de hulp zoveel mogelijk in de omgeving in van het kind, de jongere en het gezin. Thuis, maar ook op scholen, kinderdagverblijven, sportscholen, et cetera. Zo werken we dichtbij, effectief en samen aan de beste hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Zodat zij op eigen kracht verder kunnen.
Het werkgebied van Pactum is Gelderland en Overijssel. Onze regiokantoren zijn gevestigd in Arnhem, Deventer en Harderwijk. Maar we hebben ook vestigingen in Apeldoorn, Lochem, Nijmegen, Nunspeet, Okkenbroek, Winterswijk en Zutphen.
Op onze website vindt u de actuele lijst van ons aanbod.

Bij PrivaZorg Thuiszorg Salland en Apeldoorn bent u de baas. U beslist en wij zorgen ervoor dat u de hulp krijgt. U kunt bij ons terecht voor: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, nachtzorg, 24-uurs zorg, ondersteunende- en activerende begeleiding, zorg tijdens uw vakantie, palliatieve zorg en zogenaamde overbruggingszorg. 

De reden en de aard van de benodigde hulp verschilt per cliënt. De meeste van onze cliënten blijven echter wel graag zelf bepalen hoe het thuis allemaal reilt en zeilt. Onze zorgverleners voegen zich, binnen de indicatie, naar uw agenda. 

U beslist zelf. 
PrivaZorg werkt volgens een klantgerichte thuiszorgformule, waarbij u zelf aangeeft van wie van onze zorgverleners u zorg wilt ontvangen en op welke momenten.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe