Ik begeleid, ondersteun en coach (licht verstandelijk gehandicapte) (jong) volwassenen in alle facetten van het leven.

Begeleiding, ondersteuning en coaching, naar en in werk/dagbesteding, sociale contacten, financiën, administratie, dagstructuur, vrije tijd, relaties, wonen en contacten met officiële instanties.

Bezoekboerderij met teelten zowel buiten als in een kas en recreatieve groenvoorziening (blote voetenpad) met ruimte voor werkzaamheden in de teelten en in de groenvoorziening.

Hulpdiehelpt biedt begeleiding aan mensen die moeite hebben met het zelfstandig organiseren van allerlei zaken in het dagelijks leven ten gevolge van psychiatrische problemen, dementie, een verstandelijke beperking of een verslaving. Het doel is dat we je toerusten om zo zelfredzaam mogelijk functioneren.

Het HipHuis (Hergebruik, inspiratie, persoonlijk)

Wij zijn een creatief magazijn/winkel waar we restafval van bedrijven uit de omgeving verzamelen (denk hierbij aan afgekeurde fietsbanden, karton, stof, blik, afval-leer) en verkopen dit aan instellingen, scholen, kunstenaars en particulieren voor creatieve doeleinden.

We stimuleren het hergebruik van verschillende soorten restmaterialen. Voordat restmateriaal op de vuilnisbelt belandt, kunnen we er eerst nog iets creatiefs mee doen. Het is duurzaam en voordelig voor de mensen aan wie wij het verkopen. Voor bedrijven levert het een besparing op, zij zijn minder geld kwijt aan het afval storten.
We gebruiken dit restafval tevens voor workshops en kinderfeestjes om mensen buiten de bestaande kaders laten denken en doen en de fantasie te laten prikkelen. "Out of the box"!

In ons creatieve magazijn/winkel bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om in een veilige omgeving werkervaring op te doen. We creëren een plek waar mensen welkom zijn en waar het niet gaat om de beperking maar om wie jij bent en wat je talent is. Het gaat om positieve ervaringen op te doen, te ontdekken en te ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving. We hebben oog voor mensen die graag willen meedoen in de samenleving en die daar wat hulp bij kunnen gebruiken. In hun eigen tempo en op hun eigen niveau.

Waarom kiezen voor Home Instead Thuisservice?

Wij maken het mogelijk dat u thuis kunt blijven wonen. Met u kijken we naar uw mogelijkheden. 
Bij ons staat uw welzijn en welbevinden voorop. 
Wij bieden ondersteuning zoals u wilt, wanneer u wilt en door wie u wilt. Samen met onze hiervoor door Home Instead getrainde CAREGivers staan wij voor thuisservice van hoge kwaliteit. Ons credo is: \"Vanuit ons hart maken we elke dag met vertrouwen het verschil\".

Eric van Putten en Doret Geutjes
Home Instead Thuisservice
Deventer Lochem Zutphen

HulpZaam is een zorgaanbieder in de Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Voorst op het gebied van ambulante (woon) begeleiding, maatschappelijk -en sociaal werk. Er wordt individuele ondersteuning en begeleiding aan kinderen, volwassenen en gezinnen geboden. Hulp wordt op verschillende gebieden geboden: psychische problemen, problemen in het autistisch spectrum stoornis, sociale problemen, problemen bij het nakomen van een bezoekregeling met de kinderen, problemen op gebied van moeilijk lerend, problemen met communicatie met de omgeving of instanties, combinatie van problemen.

HulpZaam heeft ervaring met complexe crisis situaties zoals uit de hand gelopen schulden en geen uitweg meer zien, scheiden en niet meer verder weten te handelen, woonhuis vervuilt door allerlei omstandigheden, combinaties van problemen (alcohol, overlast, geen werk). Er wordt dan samengewerkt met o.a. IHT van Dimence, Tactus, BAD, mediator, jeugdbescherming. Wat voor u helpend is om zaken op de rit te krijgen. 

Er wordt uitgegaan van uw vraag en wens. Daarbij zal er een kort hulpplan (ondersteuningsplan) geschreven worden hoe we samen naar een oplossing werken. In de samenwerking is het belangrijk dat de hulpverlener bij u aansluit: dus samenwerken in uw tempo, met uw begrip en vanuit uw wens. Hierbij zal HulpZaam aansluiten en zorgen dat u zelf de regie houdt!

Kenmerkend voor HulpZaam: hulp is snel inzetbaar, aansluiten bij uw hulpvraag en wensen, er kan als u wenst in het Sallands dialect worden gesproken, kijken naar mogelijkheden, direct terug bellen als u heeft gebeld en de zaken samen regelen. Gewoon praktisch meedenken en doen!

Om in aanmerking te komen voor hulp/ondersteuning door HulpZaam, heeft u een beschikking nodig die door de gemeente wordt afgegeven. U kunt telefonisch contact opnemen of bellen naar uw gemeente. U zal worden doorverwezen naar het sociale team van de wijk/plaats waarin u woont. In een gesprek met u en een medewerker van het sociaal team zal worden vastgesteld welke hulp u nodig heeft; welke ondersteuning, aantal uren en voor hoe lang. Vanuit hier zal gekeken worden naar welke zorgaanbieder passend is voor u en kan het dus zijn dat er contact wordt gelegd met HulpZaam.

Het Zorgmakelaarskantoor helpt zorgbehoevenden bij het vinden van de weg in de zorg. Met hulp bij allerlei vragen omtrent het verkrijgen van zorg en begeleiding, maar ook door de gewenste zorg daadwerkelijk aan te bieden. Hiervoor beschikken wij over een groot bestand aan freelance zorgverleners op allerlei gebieden. Voor ouderen, gehandicapten, maar bijvoorbeeld ook kinderen met een cognitieve beperking. Het Zorgmakelaarskantoor neemt zorg uit handen.

Aanbieder van persoonlijke ondersteuning (personal coaching, ambulante begeleiding, maatschappelijke werk, coördinatie op het plan, ondersteuning bij het huishouden) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe