ik bied individuele begeleiding op alle gebieden; wonen/werken/vrije tijd/medisch/financiën, je op weg helpen en overzicht en grip krijgen op je eigen leven, weer vinden waar je goed in bent.
Dit doe ik samen met net werk zzpers in de zorg;NZPS dat werkt snel, en kan daardoor maatwerk leveren. In ons netwerk bevindt zich een psycholoog/sociaal psychiatrisch verpleegkundige, wat maakt dat je snel geholpen kunt worden.

Het wordt tijd voor verandering. Dat is wat we dachten. Een persoon die alles voor iemand doet. Geen grote organisatie, maar klein en betrouwbaar. Vertrouwen is het toverwoord. Jij hebt een probleem, als jij dat wilt, gaan wij je helpen.
Persoonsgebonden Begeleiding is een bureau voor persoonlijke begeleiding voor jongeren en jongvolwassenen. Je kunt bij ons terecht als je tegen problemen aanloopt en merkt dat je leven niet gaat zoals jij het zou willen.
Het maakt niet uit of het nu gaat om hulp bij uitkeringen, wonen, werk, dagbesteding, financiën, school, welk probleem dan ook, wij zullen ons best voor je doen. Waar nodig leggen wij verbindingen naar andere partijen die ons kunnen ondersteunen in onze samenwerking met jou.
Jij staat centraal

Galerie-HK geeft dagbesteding aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel, psychische klachten en andere doelgroepen. Tevens komen er cliënten voor Sociale Activering in het kader re-integratie. In principe is er plaats voor iedereen die een vorm van dagbesteding zoekt.

ERD Begeleiding is opgezet met als doelstelling een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin de persoon centraal staat, niet de klacht. Uitgaande van de kwaliteiten van de persoon wordt samen gewerkt om weer in balans te komen, persoonlijke kracht te hervinden en te groeien.

Door individueel begeleiding en coaching te combineren in onze begeleiding bieden we naast bewustwording en inzicht tevens een zeer praktische, oplossingsgerichte methode die je talenten aanboort en de persoonlijke effectiviteit vergroot. Onze missie: Terug in je kracht!

Habitus Maatschappelijk zorg & Welzijn is jonge, snelgroeiende thuiszorgorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking of problematiek. Deze problemen kunnen zowel psychisch als lichamelijk van aard zijn. Habitus Maatschappelijk zorg & Welzijn biedt deze zorg en ondersteuning aan in de vorm van huishoudelijk hulp, verzorging, begeleiding en begeleiding groep. Uniek in vele opzichten, dat is de basis van de organisatie. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten. De individuele zorgvraag staat centraal en is voor de organisatie het startpunt voor het persoonlijk zorgplan, dat voor iedere cliënt opgesteld wordt.

Persoonlijk
Uw welzijn en dat van onze medewerker staan centraal. Alleen met persoonlijke aandacht van alle betrokkenen kunnen we met elkaar passende en betaalbare zorg haalbaar maken. Nu en in de toekomst.

Dichtbij
Die zorg organiseren wij door te werken in kleine teams in de wijk, dichtbij u. Hierdoor staan wij dichtbij uw zorgnetwerk. Als aanspreekpunt voor de mantelzorger, familie en huisarts kunnen wij direct inspelen op veranderende omstandigheden.

Samen
Habitus ondersteunt mensen met als hoofddoel zelfstandigheid. Dit kunnen wij alleen bereiken samen met onze cliënten, samen met ons team en samen met andere hulpverleners.

Erve de Enk is een kleinschalige dagbesteding voor ouderen.

Wij zijn FijnThuiszorg. Wij bieden professionele huishoudelijke hulp wanneer u het (even) niet meer (helemaal) alleen kunt. FijnThuiszorg is een kleinschalige organisatie in Deventer en Apeldoorn waarbij persoonlijk contact en kwaliteit centraal staan. Wij hebben geen wachtlijsten en kunnen direct hulp inzetten. De intake gebeurd persoonlijk middels een huisbezoek, uiteraard nemen wij dan een bloemetje voor u mee.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Wij bieden jongeren tussen de 12 en 27 jaar ondersteuning die om diverse redenen zijn vastgelopen. Deze ondersteuning bieden wij aan door samen letterlijk op reis te gaan. 

Voor jongeren 
Wij geloven in de kracht van de omweg. Wij gaan samen met jou ‘op reis’, om te ontdekken wat jij nodig hebt om verder te gaan. Op het gebied van ambulante ondersteuning, binnen onze werkplaats of het wonen. 

Voor gezinnen 
Waar jongeren of hun omgeving tegen ‘problemen’ aanlopen stapelen dingen zich op. De rollen vervagen of de rek is eruit. Wellicht heeft u al eens gehoord van 1 gezin 1 plan. Wij ondersteunen het hele gezin bij de verschillende hulpvragen die er binnen het gezin zijn. Wij nemen uw rol als ouder niet over, maar zorgen dat u weer ouder kunt zijn. 

Voor gemeenten 
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor jeugdhulpverlening en de WMO. Wij hebben met verschillende gemeenten een contract om deze ondersteuning te mogen bieden. Samen werken we aan een betere toekomst voor jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. 

Voor professionals 
HalteZ werkt met en voor professionals. Je kunt je bij ons netwerk aansluiten, maar we leren ook graag van jou en andersom. Samen staan we sterker.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe