CasesToCare zet zich in voor ambulante ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen met een \'stempel\' en een afstand tot de maatschappij. Daarnaast bieden wij dagbesteding in de vorm van een meubel(ver)makerij en arbeidstraining aan deze doelgroep. Wij geven jongeren door middel van pedagogische ondersteuning een duwtje in de rug richting een gezonde levensstijl.

Zorg & Plezier is een thuiszorgorganisatie die ZORG met PLEZIER verbindt binnen de zorgfuncties: huishouding (hulp & schoonmaak), thuiszorg (verpleging & verzorging) en begeleiding (groep & individueel). Samen met cliënt (en mantelzorgers) wordt er gezocht naar de beste oplossing voor zijn of haar zorgvraag. Medewerkers van Zorg & Plezier werken professioneel met respect en aandacht.

Bij Stichting de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de regio Zuidwest Overijssel richt De Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving. Ook bieden wij ondersteuning in eigen omgeving. Thuis, op school of op het werk. 

Een veilig thuis. We hechten er waarde aan dat iedereen zich bij ons veilig, gewaardeerd en thuis voelt. Gewoon jezelf kunnen zijn; de enige manier om volledig tot je recht te komen.

De Parabool begeleidt volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een autistische stoornis die zelfstandig wonen of dat graag zouden willen. De begeleiding vindt plaats in je eigen omgeving (ambulant), dat betekent dat een begeleider aan huis komt en zowel aan alleenstaanden als stellen of gezinnen ondersteuning biedt bij het zelfstandig wonen en alles wat daarbij komt kijken. Bij deze vorm van begeleiding maak je een afspraak met een vaste persoonlijk begeleider die bij je thuiskomt. De begeleider kan je ondersteunen bij verschillende zaken in je dagelijkse leven waar je hulp bij nodig hebt. In een ondersteuningsplan leggen jullie vast waarbij je wordt ondersteund en hoe je begeleider je helpt.

Circulus-Berkel houdt zich bezig met afvalstromenbeheer en stadsreiniging. Daaronder vallen onder meer de inzameling van diverse soorten huisvuil, het vegen van straten, pleinen en markten en de bestrijding van ongewenste diersoorten. Raadpleeg de website voor luierverzamelpunten en afhaalpunten inzamelzakken plastic verpakkingsafval.

De Horsthoeve biedt dagbesteding aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel, waaronder ook dementie. Dit gebeurt in het plattelandsatelier en in een landelijk beschermde omgeving. Rust, ruimte en aandacht is het fundament voor een waardevolle dagbesteding.

DeSeizoenen is een zorgorganisatie die diensten verleent en voorzieningen ter beschikking stelt op het gebied van zorg, leven en werken voor cliënten met een verstandelijke beperking, meervoudige handicaps en / of gedragsproblematiek.

Locatie Overkempe is gelegen in de provincie Overijssel in het dorp Olst aan de IJssel, omringt door bossen en uitgesterkte uiterwaarden. Overkempe helpt 136 volwassenen met een handicap om zich naar vol vermogen te ontplooien. Daarbij gaan we uit van de gezonde kant van het individu en richten we ons op diens mogelijkheden, talenten en wensen.

Boer en Zorg is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. De aangesloten zorgboeren kunnen er terecht voor informatie en advies en voor het uitwisselen van kennis en ervaring. De coöperatie biedt inkoopvoordeel, bevordert deskundigheid en stimuleert innovatie.

De Coöperatie Boer en Zorg b.a. zet in op de volgende waarden:

  • Eigenheid: Zorgboeren moeten vooral zichzelf blijven. Het bijzondere van zorglandbouw is dat begeleiding en zorgverlening plaatsvinden binnen een agrarisch productiebedrijf. 
  • Clientgedrevenheid: De nauwe samenwerking in een kleinschalige omgeving stelt zorgboeren in staat om een speciale band met hun cliënten op te bouwen. Daarmee onderscheiden zij zich van andere zorgaanbieders. Dit is dan ook de kernwaarde van zorglandbouw.
  • Kwaliteit: Zorgboeren moeten hun kwaliteit aantoonbaar borgen. 
  • Professionaliteit: Zorgboeren zijn ook zakelijke ondernemers. Bedrijfsvergelijking (benchmarking) is belangrijk voor inzicht en ontwikkeling van zorgboerderijen.
  • Zichtbaarheid: Niet alleen de zorgboerderijen zelf moeten zichtbaar zijn, om door deelnemers gevonden te worden, maar ook de resultaten die de zorg oplevert, om te laten zien dat de financiën goed besteed worden.

Het werkgebied van de Coöperatie Boer en Zorg omvat de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht.

De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg en hebben het kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg van de Federatie Landbouw of het HKZ- certificaat.

DeventerCoach biedt in de gemeente Deventer en Olst/Wijhe ambulante individuele begeleiding aan. Ik begeleid, ondersteun en coach (jong) volwassenen die tijdelijk zijn vastgelopen en/of een lichte GGZ diagnose hebben. De ondersteuning richt zich op verschillende levensgebieden financiën, wonen, structuur huishouden, medisch, werk- dagbesteding, sociale contacten, vrije tijd en contacten met officiële instanties.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe