Voor een gezond dagje geluk!

Op Zorgboerderij 't Hamel ervaren ouderen dat er nog veel mogelijkheden zijn, ondanks lichamelijke en geestelijke beperkingen. Ouderen worden uit hun isolement gehaald door het contact met andere ouderen en de persoonlijke begeleiding. Een belangrijk uitgangspunt is dat de uniekheid van ieder mens benadrukt wordt, waardoor een ieder kan en mag zijn zoals hij of zij is. Gezelligheid en gemoedelijkheid staan centraal bij ons op de boerderij.

ZorgPlus GGZ biedt ambulante begeleiding aan jeugd (15+), volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders. Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch).

Voorafgaand aan de start zorg wordt de hulpvraag, de problematiek en de risico’s in kaart gebracht. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart.

ZorgPlus GGZ werkt met HBO geschoolde begeleiders met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Wij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving.

Ons expertise team, onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. ZorgPlus werkt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg

Klaver4you is een zorgcoöperatie, dat betekent dat wij samenwerken met zorginstellingen. Wij zijn zelf geen zorginstelling. Wij hebben dus zelf geen mensen in dienst die zorg kunnen leveren.

Klaver4you is in 2012 opgericht door een aantal zorginstellingen, die graag samen wilden gaan werken. Zij wilden nog betere zorg kunnen leveren, waarbij de zorg helemaal aangepast wordt aan de zorgvrager. Door samen te werken en van elkaar te leren, dachten zij dit nog beter te kunnen doen.

Nu werkt Klaver4you samen met meerdere zorginstellingen. Deze instellingen zijn allemaal lid van Klaver4you. Wie dat zijn kun je vinden op onze website https://www.klaver4you.nl . Zelf hebben we een administratiekantoor aan de Grote Voort in Zwolle, waar ons Servicecentrum allerlei zaken uitvoert.

Dankzij onze contractafspraken met gemeenten en het zorgkantoor mogen wij zorg aanmelden binnen de Wmo, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg. Zorginstellingen die lid zijn van de coöperatie kunnen hierdoor zorgvragers bij ons aanmelden.

Als zorgvrager kun je dus zorg krijgen “via Klaver4you”. Dit betekent dat wij jouw aanmelding en indicatie ontvangen, en er voor zorgen dat de zorg netjes aan de zorginstelling wordt uitbetaald. Dit heeft dus niks te maken met hoe de zorg er voor jou uit ziet!

Je wordt gewoon op de zorginstelling zelf aangemeld. Je merkt bijna niks van wat wij voor de zorginstelling doen.

Zorgnetwerk Op Maat is een coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals, werkzaam in de Stedendriehoek Zutphen-Deventer-Apeldoorn. Met deze werkwijze kennen we nauwelijks kosten voor overhead waardoor de zorgbudgetten maximaal aan cliënten worden besteed. Zorg op maat, door een kleine, flexibele organisatie.

Wij zijn van mening dat ieder mens tot groei komt in een positief, accepterende en vooral normale omgeving, ongeacht zijn of haar beperking of aandoening. Zorg op maat, samen met ons!

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe