Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Inschrijvers kunnen zelfstandig of als hoofdaannemer, of als onderaannemer, of als lid van een coöperatie, combinatie, consortium, franchise, joint venture of VOF of vereniging, of als onderdeel van een concern elk de ander daarbij uitsluitend per instapmoment, niet meer dan één keer een inschrijving indienen per dienst.

Uitgangspunt is dat de cliënt eigen regie voert en deelneemt aan de gesprekken. Indien uit het uitvoeringsplan blijkt dat de cliënt niet in staat is die regie te voeren, kan de aanbieder met medeweten van de cliënt die regie tijdelijk overnemen.

Dit bericht betreft alleen de gemeente Deventer

Zoals in de raamovereenkomst Wmo 2019 aangegeven zal Plus OV haar taken stoppen in augustus 2019.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe