Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Op maandag 4 februari 2019 gaat de inkoop WMO 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe weer open. De inschrijving sluit op 31 maart 2019 23.59 uur.

Acquisitie voor wat betreft dienstverlening vallend binnen deze overeenkomst richting de toegang/wijkteams/ inwoners van Gemeenten door Contractant is niet toegestaan.

Op 31 december 2018 is de Raamovereenkomst Wmo 2019 ingegaan. In dit bericht vindt u de digitale versie van de Raamovereenkomst Wmo 2019. voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe